Sjösätta sin båt

När man ska sjösätta båten beror lite på. Det beror på vad man har för båt, vad det är för väder och så vidare. Många väntar in våren, men det går att sätta in den redan nu i mars, om vädret tillåter det.

Innan sjösättning, gå igenom din båt samt all utrusning, så att allt fungerar och finns med. 

Checklista inför sjösättning

 • Sätt batterier på laddning.
 • Om du har gasol i båten bör du kontrollera slangar och leta efter torrsprickor. Gör ett läckagetest och byt vid minsta osäkerhet.
 • Stäng skrovgenomföringar och kom ihåg att montera tillbaka dyvikan. Tänk på att kolla tätheten på ventiler i både öppet och stängt läge.
 • Slangklämmor ska vara väl åtdragna. Testa genom att dra och vrida i dem. Två motstående slangklämmor vid varje genomföring rekommenderas.
 • Sätt tillbaka logg- och ekolodsgivaren.
 • Kontrollera tätningsbälgar för INU- och segelbåtsdrev. De ska bytas med jämna mellanrum. Om du är osäker på bytesintervallet, fråga tillverkaren.
 • Har båten gummibälgar, leta efter sprickor och byt vid minsta tecken på sprickbildning.
 • Testa att länspumpen och nivåbrytaren fungerar. Manuell pump skall provpumpas.
 • Risken för stöld är stor vid sjösättningen. Därför är det bäst att montera motor och annan stöldbegärlig utrustning så nära sjösättningen som möjligt.

Tips för motorbåt

 • Kylningen av motorn är viktig så kontrollera att det är bra tryck i kylvattenstrålen. Om du är osäker, byt vattenpumpinsatsen (impellern).
 • Dra åt utombordarens tvingskruvar, bultar och motorlås enligt tillverkarens anvisningar.
 • Töm ut eventuellt gammalt bränsle om du har bensinmotor och fyll på med nytt. De flesta motorproblem är bränslerelaterade. Byt bränslefilter.
 • På många utombordare är kabelgenomföringen i motorbrunnen utsatta för åldrande. Vatten kan komma in mellan skroven och bristfälliga genomföringar är en vanlig orsak till att båtar sjunker.
22 Mar 2021